Františkovy lázně

Dnešní Františkovy Lázně, nejkrásnější a nejromantičtější lázně u nás, vznikly na území pramenů, o nichž byly první písemné zprávy už v roce 1406. Šlechta i prostí lidé byli ochotní cestovat mnoho dní, aby využili léčivé síly hlavního pramene, později nazývaného Františkův. Založení lázní bylo zásluhou lékaře Dr. Vincence Bernarda Adlera, který nechal pramen vyčistit a nad ním postavit pavilón. Svým jménem se obrátil na samotného císaře a roku 1792 byla započata výstavba lázeňské osady. Architekt abbé Tobiáš Gruber slavnostně předal své úžasné dílo, současnou Národní třídu na obou stranách uzavřenou francouzskými parky, dne 27. dubna 1793. V roce 1812, navštívil lázně císař František, podle něhož byly lázně přejmenovány na Ves císaře Františka. Status města dostaly Františkovy Lázně roku 1865. Minerální voda z Františkových Lázní se tehdy vyvážela téměř do celé střední Evropy.

Františkovy Lázně vznikaly klasicismu a empíru. Tehdejší architektura určila jejich základní stavební ráz. Původní žlutobílá barva fasád v lázeňském centru je dodnes typickým znakem tohoto malebného a nejlépe zachovalého klasicistního měs­ta. Zdejší jedinečná příroda nabízí tři léčebné zdroje. Rašelinu, která vznikla na konci doby ledové a je využívána k zábalům a ke koupelím. Dvacet dva minerálních pramenů, které se využívají ke koupelím a k pitné kůře. Minerální plyn, který se aplikuje řadou různých léčebných metod. Františkovy Lázně jsou známé zejména léčením ženské neplodnosti, dále léčením nemocí pohybového aparátu a nemocí srdce a cév. Dodnes se hovoří o kouzelné moci sošky malého Františka, která stojí nedaleko Františkova pramene. Traduje se, že jedno sáhnutí na intimní místečko sochy způsobí, že žena do roka a do dne otěhotní.

Přijeďte do Františkových Lázní a poznejte nejkrásnější lázeňské město u nás. Přečtěte si více informací o službách a ubytování.