Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.dr-adler.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. AYLA, spol. s r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně vašich osobních údajů

AYLA, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.dr-adler.cz a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a AYLA s.r.o. údaje zlikviduje.

AYLA, spol. s r.o. jako provozovatel stránek www.dr-adler.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům AYLA s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů